11/10/12

C A L E N D A R I    J a M S

     a  L'ITZÀ    
           http://itzadansa.com/   
                
D I V E N D R E S
   Octubre, 26
    Novembre, 30 
          Desembre, 21        
                                                              
  al GALLINER 
entrada per la palça de la Diputació (a les 20'15 ja no es podrà entrar)
 D I S S A B T E
        Novembre, 24  
    Desembre, 15 
             .................................                
de 20 a 22h
aportació 1 euro