12/3/13

preludi primaveral

J A M   AL   G A L L I N E R
dissabte 16 de març
de 20 a 22h
www.elgalliner.cat
entrada per la plaça de la Diputació (Girona)